Project Description

Palec „młotkowaty” (mallet finger)

Uszkodzenie to polega na przerwaniu ciągłości ścięgna prostownika palca na poziomie stawu międzypaliczkowego dalszego (distal interphalangeal, DIP). Powoduje to ustawienie paliczka dalszego w pozycji zgięcia. Koniec ścięgna prostownika przechodzi ponad stawem i przyczepia się do podstawy paliczka dalszego. Uraz dalszego paliczka może powodować zerwanie ścięgna lub złamanie awulsyjne (z pociągania) podstawy paliczka dalszego. W każdym z tych przypadków dochodzi do utraty możliwości czynnego wyprostu w stawie DIP. Do urazu dochodzi najczęściej gdy w opuszkę wyprostowanego palca uderza piłka np. w czasie gry 
w siatkówkę czy koszykówkę.

Charakterystycznym objawem jest brak czynnego wyprostu przy jednoczesnym zachowaniu pełnego biernego zakresu ruchu. Staw po stronie grzbietowej jest zazwyczaj tkliwy i nieznacznie obrzęknięty, jednakże czasami uszkodzenie jest mało bolesne i brak wyprostu jest zauważany po kilku dniach. Rozpoznanie zazwyczaj nie nastręcza trudności. Standardowo wykonuje się badanie rtg w celu różnicowania uszkodzenia ścięgna od złamania podstawy paliczka.

Leczenie polega na unieruchomieniu stawu w wyproście. W tym celu najczęściej stosuje się aparat Stacka lub szynę Zimmera. Unieruchomienie utrzymuje się od 6 do 12 tygodni. W przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego lub w przypadkach późno rozpoznanych stosuje się leczenie operacyjne polegające na wszyciu śródkostnym ścięgna w podstawę paliczka dalszego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. W postępowaniu pooperacyjnym stosuje się unieruchomienie w szynie Zimmera przez okres 8-12 tygodni. Nieleczony palec „młotkowaty” może prowadzić do zniekształcenia palca typu „szyja łabędzia” (swan neck deformity).

Specjalizacja