Project Description

Co to jest choroba Dupuytrena?

Złamanie nadgarstka

Jest nadmierny przerost tkanki, która znajduje się tuż pod skórą znanej jako powięź. Przerost ten pojawia się na dłoni i może się rozszerzać na palce. Silne pasma i guzki mogą powodować przykurcz zgięciowy palców. Proces zwykle obejmuje skórę, ale nie dotyczy głębiej położonych tkanek, takich jak ścięgna i nerwy.

Jaka jest przyczyna powstania choroby Dupuytrena?

Bezpośrednia przyczyna pojawiania się choroby Dupuytrena nie jest znana. Choroba najczęściej dotyczy mężczyzn po 40 roku życia. Nie udowodniono, że urazy rąk czy ich narażenie na czynniki związane z pracą zawodową mogą zwiększać ryzyko jej występowania.

Jakie są objawy choroby Dupuytrena?

Do objawów choroby Dupuytrena na zwykle należą „grudki” i dołki na dłoni. Podłużne pasma mogą się rozprzestrzeniać i przechodzić na palce. Mogą być one mylone ze ścięgnami ale w rzeczywistości znajdują się pomiędzy skórą i ścięgnami. Pasma te powodują zgięcie i przykurcz palców. W wielu przypadkach choroba dotyczy obydwu rąk, chociaż często w różnym stopniu. Guzki mogą być bolesne. W większości przypadków choroba Dupuytrena jest niebolesna.

Jednym z pierwszych objawów jest brak możliwości położenia dłoni na powierzchni stołu. Wraz z postępowaniem przykurczu pojawiają się trudności w wykonywaniu codziennych czynności takich jak mycie, zakładanie rękawiczek, podawanie rąk czy wkładanie rąk do kieszeni. Trudno jest przewidzieć postęp choroby. U niektórych osób stwierdza się tylko małe guzki lub pasma podczas gdy u innych powoduje ona znaczny przykurcz palców. Przypadki o cięższym przebiegu zazwyczaj towarzyszą początkom choroby w młodszym wieku.

Jak można leczyć chorobę Dupuytrena?

W przypadkach łagodnych zwłaszcza gdy choroba nie upośledza funkcji ręki można poprzestać na obserwacji.

W przypadkach bardziej zaawansowanych można zastosować kilka metod leczenia w celu wyprostowania palców. Należą do nich aponeurotomia igłowa lub leczenie operacyjne.

Aponeurotomia igłowa jest metodą, w której wprowadza się przezskórnie igłę w celu przecięcia pasm.
Leczenie operacyjne polega na wycięciu zwłókniałych pasm i grudek.

W przypadku leczenia operacyjnego należy pamiętać, że:

  • najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku umiarkowanego przykurczu palców;
  • w przypadkach bardzo zaawansowanych uzyskanie pełnego wyprostu palców nie zawsze jest możliwe;
  • w przypadku braku znacznego ubytku skóry stosuje się przeszczepy skóry;
  • nerwy przewodzące czucie do palców są często oplecione przez pasma tkanki łącznej;
  • w celu zapobieżenia nawrotom po zabiegu operacyjnym stosuje się unieruchomienie i rehabilitację.

Specjalizacja