Project Description

Choroba De Quervaina (De Quervain tenosynovitis)

Jest to zapalenie ścięgien pierwszego przedziału prostowników. Ból nasila poruszanie kciukiem. Pogrubienie ścięgien odwodziciela długiego kciuka 
i prostownika krótkiego kciuka spowodowane powtarzającymi się urazami powoduje ograniczenie ślizgu ścięgien w pochewkach ścięgnistych. Ruch kciuka powoduje ból 
i obrzęk w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Choroba często dotyczy matek niemowląt w wieku od 6 do 12 miesięcy. Spowodowane jest to częstym podnoszeniem dziecka, które staje się coraz cięższe. Rozpoznanie potwierdza badanie usg.

W leczeniu stosuje się rehabilitację i stabilizator kciuka, którego noszenie zmniejsza dolegliwości. Jednakże dla części chorych jest to zbyt uciążliwe. 
Po zaniechaniu unieruchomienia dolegliwości często nawracają. Podanie mieszaniny kortykosterydu z 1% Xylocainą do pochewki ścięgien pomaga w 50% przypadków. Kolejna iniekcja po okresie miesiąca jest skuteczna u nastepnych ok. 45 % chorych. Zabieg wykonuje się pod kontrolą aparatu usg.

W przypadku braku poprawy stosuje się leczenie operacyjne polegające na chirurgicznym uwolnieniu ścięgien pierwszego przedziału prostowników. Zabieg można w zależności od preferencji chirurga wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym.
W postępowaniu pooperacyjnym nie stosuje się unieruchomienia. Szwy skórne zdejmowane są 10-14 dni po zabiegu operacyjnym. Wskazana jest rehabilitacja w celu uniknięcia bolesnej blizny.

Specjalizacja